Πιστωτική πίστωση για την ενοποίηση των χρεών σας

Υποβάλλω μια προσφορά δανείου σε άτομα (επιχειρήσεις, ενώσεις, ενώσεις) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή θέλουν να βοηθήσουν στην επίλυση ορισμένων οικονομικών προβλημάτων τους ή στην έναρξη μιας επιχείρησης.

- Επιλογή του ποσού που κυμαίνεται από 5.000 € έως 900.000 €

- Επιλογή της προθεσμίας αποπληρωμής: μέγιστο 25 ετών.

- Ετήσιο ποσοστό αποπληρωμής 3% τόκοι.

Με αυτό το σκεπτικό, παρακαλώ γράψτε μου ή επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν σας ενδιαφέρει.

E-mail: alfred.andre5215@gmail.com

Category: